slider1x slider2x slider3x slider4x

Wypadki w pracy

vWypadek w pracy ma miejsce, gdy podczas wykonywania obowiązków pracowniczych lub bezpośrednio w wyniku ich działań, doszło do uszczerbku na zdrowiu lub psychice.

 

Obowiązki pracodawcy, które zawierają się w przepisach BHP:
utrzymywanie kontroli hałasu, pyłów oraz gazów,
zabezpieczenie pracowników w odzież ochronną, obuwie, maski, rękawice itp.,
serwisowanie maszyn i urządzeń, zapewnienie osłon, przycisków bezpieczeństwa itp.,
przygotowanie miejsca pierwszej pomocy oraz materiałów opatrunkowych,
dokumentowanie zdarzeń i wypadków,
dysponowanie szczegółowo opracowanymi procedurami umożliwiającymi szybką i skuteczną reakcję alarmową,
niwelowanie wypadków i zdarzeń niepożądanych jeszcze przed ich zaistnieniem, dopełnianie procedur przewidywania wypadków, określania ryzyka pracy na danych stanowiskach itp.,
utrzymywanie pełnej współpracy pomiędzy pracownikami a pracodawcą, monitowanie i kontrola ich dbałości o własne bezpieczeństwo oraz spełnianie obowiązków, jakie znajdują się w przepisach BHP.

 

Obowiązki poszkodowanego w wypadku:
powiadomienie przełożonego o zaistniałym zdarzeniu,
spisanie wszystkich szczegółów przebiegu wypadku (wykonanie kopii dla poszkodowanego oraz pracodawcy),
udanie się na wizytę lekarską, gdzie lekarz podczas szczegółowego badania oceni stan zdrowia poszkodowanego oraz dokona dokumentacji przebiegu choroby.

O odszkodowanie mogą się ubiegać osoby, które uległy wypadkowi w miejscu pracy, jaki nie powstał z ich winy, a z winy pracodawcy, który nie dostosował stanowiska pracy do przepisów BHP. Odszkodowanie przysługuje także osobie, która doznała uszczerbku w miejscu pracy z winy współpracownika.

 

W skład odszkodowania może wchodzić:
odszkodowanie zdrowotne
odszkodowanie z tytuły niezdolności do pracy
odszkodowanie za utratę dochodów
odszkodowanie za zniszczone mienie
odszkodowanie za śmierć poniesioną w wyniku pracy

 

Wypadek w pracy w UK – przyczyny i postępowanie

Praca na budowie, w biurze, sklepie czy w terenie. W każdym z tych miejsc pracownik może doświadczyć mniej lub bardziej poważnych wypadków. Jeżeli za ich wystąpienie nie on odpowiada, ale na przykład zły stan narzędzi lub brak wystarczających zabezpieczeń, należy mu się odszkodowanie za wypadek w UK. Kto takie świadczenie wypłaca? Ubezpieczyciel, który wystawił polisę dla zakładu pracy, w którym osoba taka pracuje.

Procedura na odszkodowanie za wypadek w pracy UK

Podstawą otrzymania świadczenia tego typu, jest udokumentowanie ubezpieczycielowi strat materialnych, zdrowotnych i moralnych, jakie ponieśliśmy na skutego takiego zdarzenia. Aby przedstawiony przez poszkodowanego materiał dowodowy, miał wystarczająco dużą moc, powinien zostać przygotowany przez komisję lekarską. W jej składzie powinni znajdować się lekarze specjaliści z dziedziny, której dotyczą uszkodzenia ciała. Przykładowo, jeśli w wypadku w miejscu pracy, urazu doznała ręka lub noga, oceny stanu zdrowia powinien dokonać ortopeda oraz chirurg ogólny.

Ile się czeka na odszkodowanie za wypadek w UK?

Okres oczekiwania na wypłatę odszkodowania za wypadek w miejscu pracy, zależy od szybkości skompletowania całej niezbędnej dokumentacji. Duże znaczenie ma tutaj prawidłowe zachowanie tuż po wypadku. Osoba poszkodowana powinna bezwzględnie udać się na kontrolę medyczną. Nawet wówczas, jeżeli nie odczuwa żadnych bólów, mogących być skutkiem zdarzenia. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że podniesiony poziom adrenaliny, jakiego doświadczamy tuż po wypadku, może działać jak środek przeciwbólowy. Pierwsze bóle urazowe możemy wówczas odczuwać po wielu godzinach od czasu wystąpienia zdarzenia. Aby nasz przypadek był wiarygodny dla towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ubiegamy się o odszkodowanie za wypadek w pracy UK, badanie powinno być wykonane bezpośrednio po wypadku.

Dzięki takiemu zachowanie, świadczenie może zostać wypłacone nawet do kilku tygodni, od momentu zgłoszenia roszczenia.

 

Wypadek w pracy w Anglii

Praca ma to do siebie, że nie zawsze jest bezpieczna. Nawet pomimo przestrzegania przepisów BHP, może dojść do bardziej lub mniej poważnych wypadków. Wiele z nich może być na tyle ciężka, że spowoduje czasową lub trwałą niezdolność pracownika do pracy. Skąd wówczas wziąć pieniądze na utrzymanie? Za co regulować bieżące rachunki i inne zobowiązania? Jeżeli wypadek w pracy UK nie był spowodowany twoją winą, to przysługuje Ci odszkodowanie. Jak je uzyskać i w jakiej wysokości jest wypłacane?

Wypadek w pracy UK odszkodowanie – jak je otrzymać?

Uzyskanie odszkodowania za wypadek w pracy UK, powinno być poprzedzone badaniami lekarskimi osoby poszkodowanej. Pracownik powinien koniecznie zostać przebadany przez lekarza, który oceni stan jego zdrowia i skieruje na ewentualne dalsze leczenie. Z każdego badania zostaje wówczas sporządzona dokumentacja lekarska, stanowiąca istotny dowód w sprawie o odszkodowanie za wypadek w pracy.

Dokumentacja lekarska powinna zostać przedstawiona ubezpieczycielowi w postaci kopii. Pamiętaj, aby oryginały wszystkich dokumentów przechowywać u siebie w bezpiecznym miejscu. Stanowi to gwarancję, że w przypadku zagubienia akt, będziesz mógł ponownie dochodzić swoich prac.

wypadek w pracy anglia

Miałeś wypadek w UK odszkodowanie – w jakiej wysokości?

Wysokość odszkodowania za wypadek w pracy jest zależna od rodzaju urazu. Istnieją różnego rodzaju tabele, przedstawiające przykładowe kwoty, od których rozpoczyna się wypłata odszkodowania. Pozwalają one w przybliżeniu oszacować, jakie wysokości odszkodowanie może Ci się należeć. Pamiętaj jednak o tym, że o ostatecznej wysokości odszkodowania decyduje ubezpieczyciel. Ty oczywiście masz prawo nie zgodzić się z jego decyzją i domagać się wyższej kwoty. Aby zwiększyć szanse na jej uzyskanie, warto dysponować badaniami lekarskimi, potwierdzającymi gorszy stan zdrowia, niż to uznał ubezpieczyciel w swoim orzeczeniu.

 

Kiedy pojawia się wypadek w pracy w UK?

Jest kilka sytuacji, w których ryzyko wypadkowe może być większe od innych. Przede wszystkim wtedy, kiedy nie są zachowane najważniejsze przepisy BHP, które powinny być przestrzegane przez każdego pracownika. Oznacza to, że na przykład jeśli będziemy pracować na budowie bez obowiązkowego kasku, ryzyko że zostaniemy poszkodowani wskutek spadającej cegły, jest znacząco większe. Wypadki w pracy mogą mieć również swoje miejsce z innych powodów. Na przykład są wywołane praca na starym i niesprawnym sprzęcie. To kolejne częste zjawisko, do którego wielu pracowników zdążyło się przyzwyczaić, nie dopatrując się w nim żadnego zagrożenia dla swojego zdrowia. Czy można temu zapobiegać? Tak, ale wyłącznie wtedy, jeśli pracownicy sami będą zdawać sobie sprawę z tego, co jest dla nich dobre, a co nie. Dotyczy to również urządzeń, które zostały im udostępnione przez pracodawcę.

 

Jak się chronić przed wypadkiem?

Każdy wypadek przy pracy ma swoje konsekwencje. Niekiedy są one niewielkie i nie utrudniają nam zbytnio życia, zaś w innych przypadkach mogą być bardzo poważne i ujawnić się dopiero po długim czasie. W interesie każdego – zarówno pracownika, jak i pracodawcy jest to, aby wypadek w pracy UK zdarzał się jak najrzadziej. Co każdy z nas może zrobić, aby minimalizować zagrożenie?

 

Odzież ochronna

Stosowanie zalecanej odzieży ochronnej jest konieczne na wielu stanowiskach. Na odzież roboczą zapewniającą bezpieczeństwo składają się między innymi spodnie robocze, a także solidne obuwie. Każdy z tych elementów powinien być w stanie, który gwarantuje jego pełną skuteczność w zapewnieniu ochrony. Buty ze wzmocnionymi noskami, które ochronią palce stóp przed zmiażdżeniem czy solidne rękawice, które sprawią że dłonie nie zostaną poparzone wskutek kontaktu z mocno rozgrzanym przedmiotem. Każda z tych rzeczy jest równie ważna dla bezpieczeństwa i powinna być zawsze noszona, kiedy pracownik przystępuje do pracy.

 

Przestrzeganie zasad obsługi maszyn

Każde urządzenie, typu frezarka czy skrawarka, mogą być używane wyłącznie w sposób, jaki dopuszcza instrukcja obsługi. W przeciwnym wypadu ryzyko że wystąpi wypadek przy pracy, jest kilkakrotnie większe. Obowiązkiem pracownika jest zapewnienie, aby przy każdym stanowisku znajdowała się instrukcja obsługi, informująca o właściwym sposobie użytkowania takiego urządzenia. Powinna ona być stworzona w postaci czytelnej i łatwej do przyswojenia. Zadaniem pracodawcy jest również organizowanie cyklicznych szkoleń BHP, uwzględniających właściwą procedurę korzystania z konkretnego urządzenia.

wypadek-w-uk

 

Wypadek przy pracy

Niestety, czasami pomimo stosowania wszystkich zalecanych wskazówek, nie jest możliwe ochronienie się przed wypadkiem przy pracy. Dlaczego? Ponieważ pojawia się czynnik niezależny od człowieka. Będzie on mógł sprawić, że w urządzeniu sama z siebie uszkodzi się jakaś część, prowadząc do niebezpiecznego zdarzenia. Dodatkowo, może nam grozić niebezpieczeństwo wywołane ze strony innych osób, które nie będą przestrzegać zasad bezpieczeństwa w takim samym stopniu jak my. Co wtedy? Osoba, która zostanie pokrzywdzona w takim wypadku, może domagać się tego, aby otrzymać odszkodowanie. Jest ono wypłacane przez ubezpieczyciela.

 

Dochodzenie odszkodowania za wypadek w pracy UK

W Anglii pracuje wielu Polaków. Duża liczba z nich nie ma opanowanego języka angielskiego w takim stopniu, który mógłby gwarantować. Dla takich osób przygotowana została usługa kompleksowego i profesjonalnego dochodzenia odszkodowania za wypadek w drodze do pracy. Taka pomoc świadczona jest każdej osobie, która się zgłosi do kancelarii. Z pomocą doświadczonej firmy, możliwe będzie uzyskanie dużego odszkodowanie za wypadek w pracy UK, a także wypadek w drodze do pracy. O tym drugim niewiele osób zdaje się nie pamiętać. A przepisy tymczasem są jednoznaczne. Również osobie, która doświadczyła wypadku w drodze do miejsca pracy, przysługuje odszkodowanie. Warunkiem koniecznym aby go otrzymać, będzie udokumentowanie że taki wypadek w drodze do pracy miał miejsce. Często osoba poszkodowana nie wie, jak tego dokonać. Niepewność związana z przebywaniem w innym kraju, może sprawić że nieświadomie zrezygnuje ona z wysokiej sumy odszkodowania, która jak najbardziej jej przysługuje. Nie chcemy, aby tak się działo. Wiemy jak stresujący i groźny może być wypadek przy pracy. Z tego powodu zawsze udzielamy niezbędnych porad oraz wskazówek, jak można skutecznie dochodzić swoich prac i zyskać przy tym odszkodowanie w sumie maksymalnej, jaką przewiduje polisa ubezpieczeniowa.

Bezpłatna infolinia

0800 303 2133

Tel. komórkowy

07590 648 653

Godziny kontaktu

Pn-Sb: 9.00 - 18.00

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej