slider1x slider2x slider3x slider4x

Wypadki drogowe

Przyczyny wypadków drogowych bywają bardzo różne. Zwykle sądzimy, że można ich uniknąć. Czynimy więc starania, aby nic nie stało się za naszą przyczyną. Trudno jednak przewidzieć zdarzenia na drodze, tym bardziej, że to sekundy decydują o kolizji bądź stłuczce.

Mimo że nie mamy wpływu na wypadki komunikacyjne, mamy szansę ubiegać się o odszkodowanie, które choć w pewnym stopniu pokryje wydatki związane z leczeniem, bądź poniesionymi szkodami materialnymi.


Najczęstsze przyczyny wypadków komunikacyjnych

Do przyczyny wypadków zaliczamy m.in.:

niedostosowanie prędkości jazdy do panujących warunków drogowych (statystyki podają, że w wyniku tego każdego roku na drogach ginie ponad 400 osób),
jazda samochodem pod wpływem alkoholu (280 osób uczestniczy co roku w tego typu wypadkach),
brak doświadczenia kierowcy,
niezapięte pasy bezpieczeństwa,
utrata kontroli nad pojazdem,
nieuwaga bądź niedostosowanie się do kodeksu przepisów drogowych, które w prawie nazywane jest zaniechaniem,
utrata kontroli nad pojazdem itp.


Obowiązki osoby uczestniczącej w wypadku komunikacyjnym

Osoba uczestnicząca w zdarzeniu drogowym, ma obowiązek zaalarmowania odpowiednich służb drogowych, pozostania na miejscu, a przede wszystkim niezwłocznej pomocy poszkodowanym i rannym. Ponadto musi udostępnić własne dane, numer polisy ubezpieczeniowej oraz wszelkie niezbędne dokumenty, do wglądu osób uprawnionych.
Dla kierowcy mogą być także istotne zeznania naocznych świadków.

Najczęstsze obrażenia osób uczestniczących w zdarzeniu drogowym

Natychmiast po wypadku drogowym, osoba w nim uczestnicząca może doznać szoku, który stępia zdolność odczuwania bólu. Często się zatem zdarza, że dopiero po powrocie do domu lub kolejnego dnia, poszkodowany odczuwa skutki kolizji. Dlatego tak ważne jest, aby natychmiast po wypadku nie ignorować żadnych symptomów urazów, jak bóle karku, głowy, mięśni, zaburzenia widzenia itp. Dobrą praktyką jest udanie się na badania kontrolne do szpitalu, bez względu na stan psychofizyczny. Poza tym, zebranie dokumentacji z badania, zawsze jest bardzo wiarygodnym i pewnym dowodem w sprawie odszkodowawczej.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?


Wszystkie osoby uczestniczące w wypadku komunikacyjnym, mogą się ubiegać o odszkodowanie. Są to m.in.:
rowerzyści,
motocykliści,
kierowcy pojazdów,
pasażerowie pojazdów,
dzieci uczestniczące w wypadku,
piesi itp.

 

Wypadek samochodowy w UK

przywileje i prawa poszkodowanego

Bycie poszkodowanym w wypadku samochodowym to nic przyjemnego. Wiąże się to nie tylko z unieruchomieniem swojego pojazdu, ale również możliwym zagrożeniem dla zdrowia i życia. Jeśli jesteś poszkodowanym w takim wypadku, powinieneś znać swoje prawa i przywileje.

Wypadek samochodowy w UK – należy ci się odszkodowanie

Przede wszystkim, jeśli będziesz poszkodowany w takim wypadku, należy Ci się odszkodowanie. Jego wysokość jest proporcjonalna do poniesionych strat na zdrowiu i majątkowych. Do wyceny odszkodowania za wypadek stosuje się specjalne tabele. Umożliwiają one chociaż w przybliżeniu oszacować wysokość odszkodowania, które powinno być wypłacone przez ubezpieczyciela.

Poszkodowanemu należy się pomoc medycznaodszkodowanie za wypadek samochodowy w anglii

Każdy poszkodowany w wypadku samochodowym otrzymuje bezpłatną pomoc medyczną. Późniejsza rehabilitacja może się odbywać bezpłatnie, pod warunkiem posiadania ważnego ubezpieczenia, lub kiedy koszta powrotu do zdrowia pokrywa polisa sprawcy wypadku.

 

 

Samochód zastępczy

Rzecz, o której wiele osób zdaje się nie pamiętać, a towarzystwa ubezpieczeniowe niechętnie przypominają. To samochód zastępczy dla każdego poszkodowanego, którego samochód został zniszczony w wypadku. Takiej osobie przysługuje samochód zastępczy w klasie równej lub wyższej z tą, jaką on dysponował. Udostępnienie samochodu zastępczego w żaden sposób nie łączy się z tym, czy za wypadek samochodowy w UK zostanie wypłacone odszkodowanie i w jakiej wysokości. Okres, na jaki samochód zastępczy będzie wypożyczony jest równy czasowi, potrzebnemu na naprawienie uszkodzonego samochodu. Koszty eksploatacji samochód pożyczonego, w tym koszta paliwa pokrywa osoba, której został on przekazany.

 

Jak się kończy wypadek drogowy?

Nie ma chyba bardziej traumatycznych zdarzeń, niż wypadki drogowe. Mogą one spotkać każdego z nas. Sprawiają, że zaczynamy się zastanawiać nad tym,jakie mogą być konsekwencje takiego zdarzenia drogowego. A możliwych wariantów jest bardzo dużo. Nie każdy z nich będzie jednak równie korzystny dla nas, co pozostałe.

 

Wypadek samochodowy – osoby ranne

Niestety w zdecydowanej większości wypadków samochodowych, pojawiają się osoby ranne. Stopień obrażeń ciała, może zależeć od kilku rzeczy. Prędkości, z jaką poruszały się samochodu, sposobu uderzenia pojazdów, a także zastosowanych w pojazdach zabezpieczeń przed tego typu zdarzeniami. Każda z tych rzeczy może mieć wpływ na to, jaki zakres obrażeń będą mieć członkowie wypadku. Przy jakich wypadkach drogowych trzeba się liczyć z tym, że uszkodzenia będą poważne?

 

Wypadek drogowy – zderzenie czołowe

Jest to jeden z najtragiczniejszych w skutkach rodzajów wypadku drogowego. Zazwyczaj dochodzi do tego rodzaju zdarzeń podczas wykonywania manewru wyprzedzania. Sprawia to, że przynajmniej jeden z samochodów porusza się z dużą prędkością, co stanowi śmiertelne zagrożenie zarówno dla kierowcy i pasażerów z tego, jak i pozostałych pojazdów. W trakcie takich zdarzeń może dochodzić do poważnych urazów ciała – obrażeń wewnętrznych, jak również uszkodzeń kończyn. W ekstremalnych przypadkach, osoby poszkodowane będą musiały liczyć się z tym, że mogą nawet zginąć. Odszkodowanie za wypadek drogowy, wskutek czołowego zderzenia osiągają bardzo wysokie wartości. Jest to wynikiem skomplikowanego sposobu leczenia, jakiego wymagają takie osoby. Co można zrobić, aby uzyskać takie odszkodowanie? Zakładając że stan zdrowia członków wypadku nie jest dobry, nie będą mogli oni samodzielnie dochodzić swoich roszczeń. To z kolei spowoduje, że odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych uk powinno zostać zlecone profesjonalistom. Takimi właśnie są firmy i kancelarie, dochodzące odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych.

 

Wypadek samochodowy – uderzenie boczne

Kolejnym rodzajem wypadków drogowych, będących podstawą do tego, aby firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, będzie uderzenie boczne. W jakich przypadkach może dojść do takiego zdarzenia? Są dwie typowe okoliczności, w jakich może to wystąpić. Pierwsza z nich, jeden z samochodów wjedzie na skrzyżowanie na czerwonym świetle i zostanie uderzony w bok przez samochód, jadący z pierwszeństwem przejazdu. W takiej samej sytuacji, to samochód z pierwszeństwem może zostać poszkodowany, wskutek wjechania na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Niestety, przy tego typu sytuacjach, są to zwykle tragiczne wypadki samochodowe. Dlaczego? Ponieważ odbywają się przy dużych prędkościach. Skąd to wiemy? Osoba, która wjeżdża na skrzyżowanie mając czerwone światło, jedzie z tak dużą prędkością, że nie zdąża zahamować na czas. To z kolei jest powodem do tego, że mają miejsca poważne ludzkie tragedie. Osoba, która przeżyła taki wypadek samochodowy, może liczyć na duże odszkodowanie za wypadek komunikacyjny Anglia. Takie odszkodowanie będzie przysługiwać nie tylko jej, ale również pozostałym poszkodowanym w takim zdarzeniu. Będą to przede wszystkim pasażerowie, a także postronne osoby – na przykład piesi znajdujący się wówczas w bezpośrednim sąsiedztwie samochodów.

 

Wypadki komunikacyjne – najechanie na tył

Kolejnym klasycznym rodzajem wypadku drogowego, jest najechanie na tył samochodu. Do tego rodzaju wypadków dochodzi wtedy, kiedy kierowca samochodu jadącego za nami, nie zachowuje należytej odległości i najeżdża na tył naszego pojazdu – na przykład kiedy hamujemy przed przeszkodą. Wbrew pozorom, ten rodzaj wypadków również może mieć poważne konsekwencje. Tym większe, z im większą prędkością porusza się pojazd za nami. Przy takim zdarzeniu drogowym, często występującym urazem jest uszkodzenie odcinka szyjnego kręgosłupa, wywołanego poprzez mocne uderzenie w tył samochodu i oderwanie pleców od oparcia samochodu. W ekstremalnych sytuacjach, kiedy pasażerowie lub kierowcy nie mają zapiętych pasów bezpieczeństwa, urazy mogą mieć jeszcze poważniejszy charakter.

 

Wypadki samochodowe – czy można uniknąć?

Statystyki są nieubłagane. Z roku na rok, odszkodowanie po wypadku samochodowym jest wypłacane w coraz większej ilości oraz wyższej wartości. Dobitnie świadczy to o tym, że tragiczne wypadki samochodowe zdarzają się coraz częściej i trudno tę tendencję zahamować. Dlaczego? Powodów może być kilka – przede wszystkim wciąż przybywająca liczba samochodów na drogach, nierozważny styl jazdy. Skutkiem tego jest to, że ceny polis ubezpieczeniowych również wzrastają, a warunki uzyskania zniżek, są coraz bardziej zaostrzane.

Bezpłatna infolinia

0800 303 2133

Tel. komórkowy

07590 648 653

Godziny kontaktu

Pn-Sb: 9.00 - 18.00

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej